Disclaimer

Inleiding

De op deze website getoonde informatie is door van Fonteijn & Jacobson BV, verder te noemen F&J, met zorg samengesteld, doch voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. F&J garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. F&J aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt F&J geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens F&J via deze internetsite.

Verijwingen en hyperlinks

Verwijzingen naar sites die niet door F&J worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Hoewel F&J uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/ of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door F&J worden onderhouden, wordt afgewezen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F&J is het niet toegestaan links naar de internetsite van F&J aan te bieden. F&J behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Virussen

F&J garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze internetsite toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht

De op deze internetsite verstrekte informatie en deze voorwaarden zijn gericht tot het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

F&J behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze internetsite, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden u aan om regelmatig te controleren of de op deze internetsite aangeboden informatie en/ of de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

© Fonteijn & Jacobson BV maart 2018

Privacy

Algemene informatie

Bij het afsluiten van een verzekering, hypotheek, pensioenproduct of andere financiële dienst hebben wij persoonsgegevens van u nodig. F&J respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten. Met uw persoonsgegevens wordt door ons dan ook zorgvuldig omgegaan. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. In onze privacyverklaring (pdf) kunt u lezen hoe wij met uw privacy omgaan.
Specifiek voor het gebruik van cookies verwijzen wij u naar onderstaande cookieverklaring.

Polis upload

Via onze website kunt u uw polis aan ons verzenden om deze vrijblijvend door ons te laten beoordelen. Wij gebruiken uw polis en de gegevens hierin uitsluitend om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen. Mocht u ervoor kiezen om geen gebruik te maken van onze dienstverlening, dan zullen de door u verstrekte gegevens binnen 3 maanden permanent uit onze systemen worden verwijderd.

Cookieverklaring

Links naar andere websites

Deze cookieverklaring is niet van toepassing op internetpagina's van derden die via links op deze internetsite kunnen worden bezocht.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website worden verzameld. De informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. F&J gebruikt cookies uitsluitend voor statistische doeleinden. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken kunt u het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.
F&J maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Fonteijn & Jacobson BV, Parkweg 23A, 2271 AD VOORBURG.

 

© Fonteijn & Jacobson BV maart 2018

Verzoekprocedure persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via een medium dat eigendom is van ons zijn verstrekt

Voorbeelden van websites waarvoor Fonteijn & Jacobson direct aanspreekpunt is

 • www.fonteijnenjacobson.nl
 • www.fonja.nl
 • www.overlijdensrisicoverzekeren.nl
 • www.webverzekering.nl
 • www.polissluiten.nl

Heeft u een vraag of verzoek omtrent de persoonsgegevens waarbij er sprake is van een directe relatie tussen u en Fonteijn & Jacobson (zoals bijvoorbeeld via bovengenoemde websites), dan kunt u met onderstaand contactformulier uw verzoek indienen. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 088-1600410.

Na ontvangst van uw verzoek gaan wij als volgt te werk:

 • Wij sturen u een ontvangstbevestiging en nemen binnen 5 werkdagen uw verzoek in behandeling
 • Controle of op basis van de door u verstrekte gegevens bij ons mogelijk persoonsgegevens bekend zijn
 • Indien wij niet direct informatie over u kunnen vinden, dan zullen wij dit binnen 5 werkdagen na het starten van het onderzoek kenbaar maken en mogelijk verzoeken om meer gedetailleerde informatie te verstrekken.
 • Is er mogelijk wel informatie over u bekend, dan zullen wij u afhankelijk van de gewenste actie verzoeken zich te identificeren
 • Indien wij de identificatie hebben afgerond, zullen wij uw verzoek verder binnen 15 werkdagen afwikkelen en u hiervan de resultaten zenden
 • Wij verzoeken u schriftelijk te bevestigen dat de verzoekprocedure naar wens is afgewikkeld

Persoonsgegevens die via of in een website/systeem van een derde zijn verwerkt.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een verzekeraar, bank of pensioenuitvoerder uw gegevens in haar systeem heeft staan. In deze situatie raden wij u aan zich rechtstreeks te wenden tot deze partij. Uiteraard kunnen wij u wel helpen bij het indienen van een dergelijk verzoek.

 

© Fonteijn & Jacobson BV november 2019

Fonteijn & Jacobson
Parkweg 23A
2271 AD Voorburg
E: Ter voorkoming van spam kunt u dit e-mailadres alleen overtikken T: +31 88 1600 410 Bel ons direct

Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12018311

Informatie over uw privacykeyboard_arrow_right

Small Business Toon routebeschrijving

Deze klanten gingen u voor
Onze aanpak in 3 stappen
Persoonlijk gesprek

In een persoonlijk gesprek nemen we uw situatie en wensen door

Een heldere analyse

We rekenen de verschillende opties voor u door en nemen deze samen met u door

Wij regelen het papierwerk

U weet waar u aan toe bent

Kies uw onderwerp