FONTEIJN & JACOBSON

Experts op het gebied van vrijkomende lijfrenten en pensioenopbouw

Vrijkomende lijfrente

Wij helpen u de meest gunstige uitkering te vinden voor uw vrijkomende lijfrente.

  • Vergelijk banken en verzekeraars
  • Laten uitkeren of uitstellen
  • Schenken van lijfrente uitkeringen

Meer informatie

Pensioenopbouw

Wij begeleiden bedrijven bij pensioenregelingen voor hun werknemers en adviseren ZZP-ers.

  • Een optimaal pensioen voor uw budget
  • Objectieve vergelijking van pensioenaanbieders
  • Voor MKB en zelfstandigen

Meer informatie

Direct hulp? Bel 088-1600410

Of laat uw polis vrijblijvend door ons beoordelen!

Informatie over uw privacy

 

Klantreviews

Onze adviseurs

Gert Bos Pensioenadviseur

Gert Bos

Gert Bos (1968) studeerde notarieel en fiscaal recht. Hij werkte daarna bij KPMG Meijburg belastingadviseurs en (onderdelen van) AEGON. Hij richtte in 2004 BosConsult op waarin hij als zelfstandig pensioenadviseur en consultant bedrijven en particulieren adviseerde op het gebied van pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen. In 2009 heeft hij Fonteijn en Jacobson opgericht en adviseert hij klanten vanuit deze onderneming.

Edwin Paardekooper Pensioenadviseur

Edwin Paardekooper

Edwin Paardekooper (1973) studeerde econometrie. Hij werkte daarna voor verschillende verzekeraars en vermogensbeheerders waar hij producten en services ontwikkelde op het gebied van pensioen, lijfrente en vermogensvorming. In 2006 richtte hij Paardekooper Consulting op van waaruit hij bedrijven adviseerde. Vanaf 2011 adviseert hij bedrijven en particulieren vanuit Fonteijn en Jacobson.

Nieuws

Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal mensen met een vrijvallend lijfrente en pensioenkapitaal enorm toe. Vaak zijn deze polissen gesloten om eerder met pensioen te gaan. Daarbij moet je echter rekening houden met de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68. De fiscale regels zijn ingewikkeld en streng. Hierover en over andere onderwerpen leest er meer over in onderstaande nieuwsitems.

Lijfrente waarden bewaren

Waarden lijfrente per 31 december 2005 en 31 december 2013 van belang om te onthouden!

Als iemand eerder met pensioen wil gaan dan, is een financiële overbrugging vaak noodzakelijk. Het salaris valt immers weg omdat het pensioen uit de pensioenregeling van de werkgever nog niet uitkeert of de AOW-datum nog niet is bereikt.

Ter overbrugging van deze situatie kon tot 31 december 2005 een overbruggingslijfrente worden gesloten.

Lees verder...

Pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar

Sinds 2014 is de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan gemiddelde levensverwachting voor de Nederlandse bevolking. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt deze vast. Voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw gebruikt men de pensioenrichtleeftijd als 'rekenleeftijd'.

Met het publiceren van een besluit van de Belastingdienst wordt de pensioenrichtleeftijd in 2018 definitief 68 jaar.

Lees verder...

Uitfasering korting eigenwoningforfait

Uitfaseren aftrek wegens geringe eigen woningschuld (Wet Hillen)

Op initiatief van Kamerlid Hillen is in 2005 een regeling ingevoerd, die leidt tot een korting op de bijtelling eigenwoningforfait (EWF) wegens geen of een geringe eigen woningschuld (hypotheek). Deze regeling beoogde aflossing van de eigen woningschuld te bevorderen. Er is recht op korting op het EWF als het EWF hoger is dan de daarop drukkende aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente. De korting op het EWF is het verschil tussen het EWF en de aftrekbare hypoheekrente. Hierdoor is de bijtelling EWF niet hoger dan de aftrekbare hypotheekrente. Een belastingplichtige die geen hypotheekrente aftrekt hoeft dus ook geen bijtelling EWF te doen.

Lees verder...

Waardeoverdracht klein pensioen

Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aangenomen

Tot voor kort was afkoop van kleine pensioenen mogelijk. Afkoop bevorderde de efficiency en verlaagde de uitvoeringskosten, maar leidde tot verlies van de pensioenaanspraken voor de deelnemer.

Op 1 januari 2019 treden onderdelen van de Wet waardeoverdracht kleine pensioenen en verval van heel klein pensioen van de Wet waardeoverdracht klein pensioen in werking. Op 1 maart jongstleden zijn andere onderdelen van het wetsvoorstel in gegaan.

Lees verder...

Contact

Onze contactgegevens

Fonteijn & Jacobson BV
Parkweg 23A
2271 AD Voorburg
Tel. 088-1600410
info@fonja.nl
Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12018311
Informatie over uw privacy

Fonteijn en Jacobson Pensioenadvies

Stuur ons een bericht en wij nemen direct contact met u op