Wet toekomst pensioenen

Het heeft even geduurd, maar onlangs is de Wet toekomst pensioenen aangenomen door de Eerste Kamer. Wat zijn de belangrijkste punten en wat betekent dit voor jou als werkgever?

Hoofdlijnen Wet toekomst pensioenen (Wtp)

 

Uitgangspunt is een beschikbare premieregeling met een vast premiepercentage:

  • Er is straks nog maar één soort pensioenregeling mogelijk: een beschikbare premieregeling met voor iedere werknemer hetzelfde premiepercentage.
  • Deze premie is maximaal 30% van de pensioengrondslag.
  • Iedere werknemer krijgt een persoonlijke “pensioenpot” waarin de premie wordt belegd.
  • Voor bestaande beschikbare premieregelingen met een premiestaffel geldt een eerbiedigende werking. Als werkgever mag je deze regeling voor werknemers die in dienst zijn tot het moment dat je overgaat op de nieuwe regels (het transitiemoment) voortzetten.

 

Partnerpensioen wijzigt voor iedereen

  • De hoogte van het partnerpensioen wordt voortaan berekend als een percentage van het salaris en bedraagt maximaal 50%. Er is dus geen franchise meer van toepassing én de hoogte is niet meer afhankelijk van de diensttijd van de werknemer.
  • Voor iedere pensioenregeling geldt eenzelfde partnerdefinitie (wanneer iemand als partner wordt gezien voor pensioen).

 

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Als de pensioenregeling van je bedrijf bij een verzekeraar of PPI is ondergebracht bepaal je als werkgever zelf het transitiemoment. Het transitiemoment is het moment waarop je overgaat naar de nieuwe regels. Dit moet echter uiterlijk op 1 januari 2028. De belangrijkste keuze die je moet maken is of je voor één pensioenregeling (voor iedere werknemer gelden de nieuwe regels) of voor twee pensioenregelingen kiest. In het laatste geval geldt dat werknemers die in dienst zijn tot de transitiedatum een andere regeling hebben (de huidige regeling) dan de werknemers die na de transitiedatum in dienst treden (de nieuwe regeling).

Of je nu kiest voor één of twee pensioenregelingen, het nabestaandenpensioen moet voor alle werknemers in ieder geval worden aangepast. Nu is het nog zo dat de hoogte van het partnerpensioen is gebaseerd op een ingewikkelde formule. Vanaf de transitiedatum geldt dat het partnerpensioen wordt uitgedrukt in een percentage van het salaris. Dit is veel eenvoudiger en duidelijker.

 

Premiestaffel?

Kiezen voor twee regelingen betekent dat je voor bestaande werknemers (dat zijn de werknemers die tot het moment van transitie in dienst zijn) kunt vasthouden aan de premiestaffel. Dat betekent dat ze in de huidige beschikbare premieregeling met een oplopend premiepercentage mogen blijven zitten, totdat ze uit dienst zijn.

 

Nieuwe medewerkers na transitiedatum
Voor medewerkers die na de transitiedatum in dienst treden geldt dat zij te maken krijgen met de regels van de Wtp: een vlakke premie van maximaal 30%, ongeacht hun leeftijd.

 

Heeft je bedrijf al een gelijkblijvend percentage?
Als je bedrijf al een pensioenregeling heeft met een gelijkblijvend premiepercentage en die is lager dan 30%, dan hoef je de regeling op dit punt niet aan te passen. Dat geldt echter niet voor het partnerpensioen. Dat moet altijd worden aangepast (voor alle werknemers!) aan de nieuwe regels. De uiterste datum hiervoor is 1 januari 2028.

 

Meer informatie

Om je meer gevoel te geven bij de gevolgen van de invoering van de Wtp hebben wij hier een aantal vragen en antwoorden opgenomen. Hierin vind je de antwoorden op de meeste vragen die klanten ons stellen. Wil je meer weten of advies ontvangen over wat de Wtp precies betekent voor jouw bedrijf en hoe je dit het beste kunt aanpakken? Neem dan contact met ons op.

foto Gert

Contact

Wil je weten wat er moet worden aangepast aan jullie pensioenregeling en welke keuzes je als werkgever hebt? Neem dan contact met ons op!
Vrijblijvend contact